Jan Tanghe - In memoriam

Al van bij het begin van zijn loopbaan als architect, medio de jaren vijftig van vorige eeuw, wist Jan Tanghe zich als begenadigd vormgever te profileren.
Afgestudeerd aan het Gentse Sint-Lucasinstituut, waar hij met enkele kompanen meteen ten strijde trok tegen de passé-istische vormentaal van de neogotiek, koos hij vanaf zijn eerste opdrachten resoluut voor een vernieuwende architecturale vormgeving.
Eén van de projecten uit die pioniersjaren was de woning aan de E. Beernaertstraat 21a in Oostende, project dat na realisatie gepubliceerd werd in het enige Belgische architectuurtijdschrift van die tijd, La Maison. Naderhand werd Jan Tanghe ook redactielid van dat blad.
Meer dan een halve eeuw na zijn creatie (1958) blijft dit huis een markante aanwezigheid uitstralen in de rustige ritmiek van zijn voorgevel, die  moeiteloos met het straatbeeld dialogeert. Een kritische kijk binnenin confronteert de bezoeker weliswaar tot op vandaag met de schrandere ‘planning’ van dit over vier niveaus uitgewerkte huis-met-centrale-trap, maar stelt evenzeer teleur omwille van de beschamende ‘aanpassingen’ waarmee de vorige eigenaars alle oorspronkelijke facetten van materiaal en vormgeving zonder enige gêne gebanaliseerd, zo niet vernield hebben.
Ondanks die kaalslag bleef de Commissie van Monumenten en Landschappen toch nog voldoende aanzetten  vinden om dit waardevolle artefact uit het vroege Modernisme in Vlaanderen te beschermen als een markante exponent ervan.

In 1956 kreeg architect  Jan Tanghe zijn eerste opdracht: een gezinswoning bouwen  voor zijn nicht.  Al van bij de aanvang rees het vermoeden dat het een erg speciaal huis ging worden. Hoe kon het ook anders, alleen al door zijn specifieke ligging, midden in een rij woningen met een opvallend ruime straatbreedte en een smalle achterzijde. Jan Tanghe beet  zich in zijn opdracht vast. Het resultaat werd het huis dat men  verwachtte, opvallend door zijn polychromie en bouwstijl. Het wordt vandaag 7 september 2013 voor u in het kader van Open-Monumenten-Dag opengesteld.
In 2002 kreeg het huis een – te late – bekroning: het werd geklasseerd en opgenomen in de lijst van bouwkundig erfgoed.
De laatste maanden waren we met tal van mensen aan de slag om het naar zijn oorspronkelijke toestand terug te voeren. Hoewel we al een en ander realiseerden, is ons werk nog niet af. Intussen heb ik de memorabele man leren kennen die Jan Tanghe was. Hoe meer ik te weten kwam, hoe meer ik zocht; en hoe meer ik vond,  hoe groter mijn liefde voor zijn werk werd. Sterker, mijn liefde werd passie.
Jan Tanghe was meer dan een huizenbouwer, hij was ook een ruimtelijk planner, misschien wel de eerste  in Vlaanderen. De eerste zijn, dat dreef hem altijd; hij was een baanbreker en wegbereider. Samen met  enkele geestgenoten richtte hij de architectenassociatie Groep Planning op.

Bouwprojecten van Jan Tanghe ( bron onroerend erfgoed-Vlaanderen)
Nog meer info over Jan Tanghe (Wikipedia)