Buitenkant

Foto's : Els De Nil

Na veel opzoekwerk, onder meer in plans en teksten, kan ik jullie  beschrijven hoe het huis er in 1958, toen het voor het eerst door de familie Meyus – Gheyselinck betreden werd, ongeveer moet hebben uitgezien. Bij mijn zoekwerk hoorde ook een interview met Nicole Meyus, de oudste dochter van het eerste bewonerspaar.

De structuur van het voorgevelraam onderaan was enkelvoudig. Opvallend waren de twee dwarsstukjes, waarvan het kleinste een parlofoon bevatte het grotere een brievenbus die uitkwam  in de garage. Het geribd glas maakte de ramen ondoorzichtig.
 De voordeur was in felblauw en de garagepoort in muisgrijs. De voordeur was het enige element blauw dat Tanghe in het huis heeft aangebracht. Grijs komt zeer veel terug, net als geel.
 Geel is terug te vinden op de vertikale wentelramen. Op de foto zie je telkenmale vijf ramen waarvan de drie opendraaiende vensters in het geel zijn en de andere in het wit .

Het raamwerk aan het zuiderterras  kreeg twee deuren die naar het terras leidden en een hoger raam voor de badkamer.  Aan de muur was een pergola bevestigd.  Het terras werd betegeld met een mozaïektegel.
Er waren, zoals het plan voorschrijft,  vier koepels.
Het raamwerk achteraan bevat glas in functie van de ruimte  erachter. Ofwel mat, ofwel - de ramen  die op de hal uitkwamen - helder glas. De gebouchardeerde platen en de blauwe hardsteen zijn origineel.